top of page

 BREVIS PROVINCIALIUM LITTERARUM HISTORIA

 

 

             Sicut sciunt omnes, Romani meridionalem Galliae partem a medio secundo saeculo ante Christum occupaverunt, quo facilius in Hispaniam pervenirent. Ibi, novas urbes struxerunt quas colonis impleverunt, vias duxerunt agrosque dividerunt quos veteranis tribuerunt. Ita, paulatim a Tolosā usque ad Alpes, a Lugduno usque ad mare, lingua latina in hos locos influxit. Urbes commodis pulchrisque aedificiis praeditae pristinas nationes allexerunt. Illo tempore Provincia Romana (vel Narbonensis) cum Italiā et Hispaniā stricte conjungitur per vias (viam Domitiam, viam Aureliam, viam Agrippam) quibus circulantur negotiatores, milites officialesque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Provincia Romana.

 

Idcirco nihil Provincia differt ab occidentalibus provinciis quae latine loqui incipiunt. Nonnullae Graecae urbes (Massilia, Nicaia, Agathe, Olbia) tamen latinum cultum non plane attingunt sed solum supersunt. Provinciales litterae sunt pars Romanarum litterarum, quod ostendit Taciti exemplum : clarus ille historiarum scriptor Vasione natus est ; Ausonius autem poeta Burdigalā oritur. Dum superest imperium Romanum, latini scriptores inter se originibus non differunt.

 

 

  1. Prima aurea aetas

Sed omnia mutantur ubi imperium Romanum dissolvitur et barbarae gentes occidentalem imperii partem occupant. Provincia nostra, cujus nomen « Provincia » circa sextum saeculum post Christum ostenditur, alternā vice a Wisigothis deinde a Burgundis et ab Ostrogothis, denique a Francis percurritur ; numquam tamen germanicae linguae plus valuerunt quam latina, nisi in propriis nominibus. Multa post perturbata saecula, Provincia a comitibus Tolosanis et a comitibus Barcinonensibus regitur, et pax prope restituitur.

In totā meridionali parte, lingua latina remanet et paulatim mutatur, sed minus quam in septentrionali parte. In utrāque Rhodani ripā, ab Alpibus usque ad Oceanum, a Pyrenaeis usque ad Arvernos et Pictones nova romana lingua, multis dialectis praedita, nascitur quae appellabitur « langue d’oc », vel « occitan ». Praeterea Hispanicus cultus sub islamico imperio et Italicus cultus a priscis Romanis traditus in Provinciā manat novasque litteras suscitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Medioaevales poetae.

 

      Incipia tamen modica sunt, praecipue Sanctarum Litterarum conversiones (conversio Euangelii secundum Johannem, in sermonem solutum, preces ad Mariam, legenda de Beatā Fide [Légende de Sainte Foy]), in carminibus circa undecimum saeculum.

At mox veri poetae primas Europaeas litteras creant. Qui poetae saepius sunt nobiles, quin etiam a regiis gentibus orti : Guiglielmus Pictavus (Guilhem de Peiteus/ Poitiers) fuit Pictonum comes Aquitaniaeque dux ; Alfonsus Aragonensis (Alphonse d’Aragon) rex apud Vascones fuit, memento quoque nominum Riciardi Leonino Corde (Richard Cœur de Lion), regis Anglorum Gastonique Phoebi (Gaston Phébus), Fuxiensis comitis. Nihil mirum est, quia in nobilibus aulis Aquitaniae vel Bacinone vel Aquis Sextii natae sunt litterae. Multi quoque sunt equites a parvā nobilitate, vel clerici ; sunt etiam nonnullae mulieres (Domina Azalais de Porcarairagues, Domina Clara ab Andutiis [Clara d’Anduze], Domina Comes Diensis [la Comtesse de Dia / Die]…).

Per fere tria saecula illi poetae floruerunt quibus datum est nomen « trobadores », « troubadours » propterea quod utebantur « tropis », id est figurae verborum quibus sensus sententiaeque eorum splendidiores fierent.

Nonnulli opinionem edunt hoc verbum ab arabica lingua venisse, sive a verbo « tsaraba » = « cantio », sive a verbo « dsaraba » = « cantare fidibus », propterea quod illi poeta quoque musici erant.

Vide nonnulla excerpta in adjunctis paginis.

Scribebant in « plana lengua romana », quae est lingua una, sine variationibus per tempora neque per locos. In illā « occitanicā » linguā composuerunt in primis cantiones (« cansos ») quinque aut sex strophis earumdem clausularum factas, sed etiam « sirventes » quae sunt satirae divites potentesque reprehendentes, et contentiones (« tensos ») in quibus duo poetae contendunt de amore, et cantiones de bellis sacris (« chansons de croisade »), bellica carmina quae interdum amoris postulationes operiunt. Maximum enim argumentum eorum est amor, praesertim vetitus amor, sive adulter sive purus, e longinquo amor qui nominatur « la fine amor » deditus exclusae dominae (« domna »). Illa amoris species magni ponderis erit in omnis Europae litteris.

 

     Praecipui poetae secundum temporis ordinem fuerunt Guiglielmus Pictavus, primus inter eos (1071 – 1126), Jaufredus Rudel (Jaufre Rudel), (1125 – 1148) Burdigalensis qui cantitabat e longinquo amorem, Vasco Petrus Marcabru (Pierre Marcabru)(1110 – 1150), satiricus poeta qui artem clausum (« trobar clus ») exercebat, Bernardus Ventadour (Bernart de Ventadour) (1125 – 1200), Lemovix, arte levi suā praecellens. Memoremus quoque Bertrandum de Born (Bertrand de Born) (1159 – 1195), qui vehementi modo bellum et amorem canebat, Tolosanumque Petrum Vidalem (Peyre Vidal) (in fine duodecimi saeculi) acris et liberi animi. Multi sunt alii poetae quorum opera nobis tradita sunt, seu integra, seu saepius ex parte. In occidentali parte litterae paulatim evanuerunt postquam Septentriolales Franci Occitaniam invaderunt sub specie religionis defendendae adversus haereticos (« catharos » vel « Albigenses »).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bellum « sacrum » contra Albigenses Aquitanicas et Narbonienses litteras fere fregit, ultra Rhodanum, in propriā Provinciā poetae vigere perrexerunt usque ad Magnam Pestem (medio quarto decimo saeculo). E quibus clarissimi sunt Raimbaldus Arausiensis (Raimbaut d’Orange)(1140 – 1173), fautor quaesitissimi carminis (« trobar clus »), et Raimbaltus Vacqueyrensis (Raimbaut de Vaqueyras) (1165 – 1207), excellens in omnibus formis poesis et musicae, et Albertet Segusteronensis (Albertet de Sisteron) (1194 – 1226) qui poetam « inamatum » primus canit, et Elliam Cadanetensis (Ellias Cadenet) (1160 – 1240), et Bertrandus Alamanonnensis (Bertrand d’Alamanon / Lamanon) (1210 – 1270), simul poeta et miles.

Omnia illa opera quocumque permanant, in Italiam primum quia multi poetae qui in Provincia artem suam exercent Italici sunt (Rambertus Bolonensis [Rambert de Buvalel], Lanfrancus Cicada [Lanfranc Cigala] Genovensis, Sordel Mantuanus) ; Dante (1265 – 1321) ipse in Divinā Comoediā suā trobadores multos laudat ; in Hispaniam quoque unde veniunt multi poetae (Alfonsus Aragonensis [Alphonse II d’Aragon], Pons de la Guardia…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fons Raimbaldo de Vacqueyras dicata.

 

Per reginam Alienorem Aquitaniensis (1122 – 1204), Franciae atque deinde Angliae reginam, meridionalis litterae in Septentrionales regiones funduntur poetaeque in linguā septentrionali (« trouvères ») opera gignunt.

Cum septentrionales scriptores paulatim novas litterarum formas (narrationes in sermone soluto, fabulas, allegoricas satiras sicut in Vulpis Facinora [Le Roman de Renart]) ederent, fere numquam occitani poetae aliud scribebant nisi lyrica carmina : postquam omnes Europaeas litteras impellerunt, immoti manserunt paulatimque evanuerunt. Quā de causā ?

  1. Obscura aetas

 

      Deminutio Provincialium litterarum e multis causis oritur. Nonnullae sunt fortuitae temporibusque obnoxiae. In Occidentali Occitaniae parte, « Sacrum » Bellum in haereticos (« Albigeois », « Cathares », « Parfaits ») caedes ruinasque multas efficit : Baetterae (Béziers) deletae sunt (1209) et inhabitantes caesi, sicut in oppido « de Vauro » (Lavaur) vel tandem in Monte Securo (Montségur, 1244). Septentrionales Franci locos populant et sensim linguam francogallicam primoribus incolis imponunt. Tolosanus Comitatus (Comté de Toulouse) Francogallico Regno 1271 anno tandem adjungitur. Posterius, Bellum « Centum Annorum » inter Francos et Britannicos plerumque in illis regionibus saevitur.

Trans Rhodanum autem Magna Pestis eventus fuit qui perturbavit vitam omnem : a Pontico vecta in Genuensium navibus, Massiliam attingit novembri 1346 anno, januari posterioris anni Avenionem, ubi pereunt undecim milia hominum. Sicut in omni Europa ista pestis ad mortem plus quam tertiam partem hominum mittit.

Sed majoris momenti ad evanescendas provinciales litteras sunt causae ampliores : in primis regnum Francorum extensum paulatim priscas nobiles aulas abolet : Tolosanus Comitatus regno Francorum 1271 anno adjugitur. In Orientali Provinciā, pars circum Avenionem Papae a Francorum rege 1274 anno datur fitque Venetianus Comitatus (Comtat Venaissin) ; reliqua pars regitur a comitibus Andecavis (Comtes d’Anjou) qui, alibi distenti, Provinciam neglegunt contemnuntque. Denique rex Francorum Ludovicus Undecimus (Louis XI) Provinciā 1481 anno potitur.

Tum illis locis potentes non jam provincialem linguam loquuntur sed francogallicam, et indigenae ipsi linguam suam relinquunt contemnuntque, sicut hāc aetate vidimus diaristas et publicos homines et doctos sinere francogallicam linguam cadere atque liberā servitudine angloamericanorum dominorum linguā incallide uti. Qui rerum cursus publicis actis roboratur, ut a Francesco Primo edictum ad Villare Colderest 1539 anno (« Ordonnance de Villers-Cotterêts ») quod vetat ne ullum publicum actum aliā linguā quam francogallicā scribatur, aut extremo duodevicesimo saeculo ubi revolutionaristae francogallicam linguam adversus regionales imponere volunt : memento abbae Gregorii orationis « de necessitate et modis extinguendorum dialectorum et faciendi universalem linguae francogallicae usum » (« De la nécessité et des moyens d’exterminer les patois et d’universaliser l’usage de la langue française », 16 Prairial an II, 1794). Regum imperium quoque est in linguā imperium.

Praeterea, tota meridionalis pars Francogalliae sensim exit e divitiarum cursu qui seu ab Italiā praeter Rhenum ad Oceanum Germanicum praeterit, seu, posterius, ad Americas modo inventas vertit. Provincia autem ad Africam spectat, id est infestos locos ab Islamicis occupatos. Itaque pauca erat divitum hominum classis qui litteris studere auctoresque alere, praesertim linguam contemptam loquentes, potuissent.

Litteralia tamen opera in Provinciā scribi non desinunt ; sed auctores linguā latinā utuntur sicut astrologus et medicus Michael de Nostradamus (1503 – 1566),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                              Edictum Francesci Primi (1539, « Ordonnance de Villers-Cotterêts »)

 

vel humanista Fabri de Peyresc (1580 – 1637). Plerique in francogallicā linguā scribunt, ut Johannes de La Ceppède (1543 – 1623), Massiliensis poeta, vel clarus pastoralis fabulae « l’Astrée » auctor Honoratus d’Urfé (Honoré d’Urfé, 1557 – 1625), vel religiosus orator Spiritus Fléchier (Esprit Fléchier, 1632 – 1710).

Provincialis lingua scilicet non est mortua : agricolae enim et magna pars urbanae plebis eam loquuntur et detinent, per quos reviviscere poterit. Haud dubium est multas cantiones etiamnunc vulgatas circa duodevicesimo saeculo esse compositas (« Crus mihi dolet »/ « La cambo me fai mau » / « La jambe me fait mal ») et aliquando antiquiores esse, sicut clarissimam « Canto » dictam a Gastone Phoebo compositam. Praecipue sub Nativitate, provinciales cantilenae cantae sunt quarum clarissimus auctor est Nicolaus Saboly (Nicolas Saboly, 1614 – 1675) qui « Nativitates » (« Noé »/ Noëls ») composuit.

Sunt quoque nonnulli scriptores qui in provinciali linguā scribunt, sed tantum mera nomina nobis sunt, sicut Franciscus Gros (1698 – 1748) qui antiquos Provinciales poetas divulgavit (Collecta antiquarum Provincialium Poesium » /Recueil des anciennes Poésies provençales, 1734) vel Mathaeus Blanc-Gilli (1747 – 1804) qui comoediam scripsit de « Ludovici Sexti Decimi Beneficentia  vel Pacis Festis Diebus » (« la Bienfaisance de Louis XVI vo leis Festos de la pax », 1784). Illine conatus satis erunt ad servandas provinciales litteras ?

 

 

  1. Secunda aurea aetas

 

Undevicesimum autem saeculum est secundae aureae aetatis, etiam fecundioris quam in Medio Aevo. Quomodo factum est illud miraculum ? Primum historiae eventus partes suas agunt : provinciae nimiam conglobationis rationem Parisiorumque pondus repellunt antiquosque mores renovant : tum, exempli gratiā, locales vestitus vigent et in honore habentur. In reliquā Europā eadem discernuntur quae ducunt ad novas nationes creandas (Germania, Hungaria, Italia, Polonia). Praeterea romanticorum schola, quae tum floret, antiqua opera, praecipue mediaevalia, et omnia quae populi sunt praeponit.

Primitias illius renovationis reperimus praeter Garumnam flumen, ad Aginum ubi versatur poeta Geselminus (Jasmin, 1798 – 1864) cantiones in linguā suā componit, quas Mistral in laudatione funebri laudabit. Nicaiae, Josephus Rancher (1785 – 1843) dignitatem linguae suae restituit in joculari-epico poemate Nemaida (1823) et in fabula Horologium Raptum (La Mouastra Raubada / La Montre volée, 1830). Massiliensis Victor Gelu (1806 – 1885) carmina et cantilenas scribit, inter quas Credo Cassiani (Lou Crèdo dé Cassian, 1854). Fere eodem tempore Antonius Maurel (1815 – 1897) pastorales fabulas ad Christi Nativitatem repetit et clarissimam inter eas 1854 anno edit, quae abhinc nominatur Pastoralis Maureli (Pastorale Maurel), hodie semper acta.

Qui conatus a Federico Mistral (1830 – 1914) repetuntur atque ad summum tolluntur. Cujus de vitā operibusque vide quid callide et ingeniose Anna-Clara Brillatz in situ « Circulus Latinus Provinciae » scripserit. In operibus suis, praesertim in Miralia / Mireio (1859) et in Thesauro Linguae Felibrencis (Lexicon Francogallicum – Provinciale, 1878), Mistral provincialem linguam renovat et illustrat.

Cum quattuor, deinde sex poetis sub Sanctae Estellae tutelā Felibrigii motum condit 1854 anno. Comites ejus sunt Josephus Roumanille (Joseph Roumanille, 1818 – 1891), Théodorus Aubanel (Théodore Aubanel, 1829 – 1896), Johannes Brunet (Jean Brunet, 1822 – 1894), Paulus Giera (Paul Giéra, 1816 – 1861), Anselmus Mathieu (Anselme Mathieu, 1828 – 1895), Anfonsus Tavan (Alphonse Tavan, 1833 – 1906). Roumanille fuit Federici Mistral magis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Federicus Mistral, a Felix-Auguste Clément pictus (1885)

 

-ter et primus comes; fabellas et poemata signata christianā fide scribit. Aubanel componit carmina in quibus virginum pulchritudinem canit (quod religiosorum hominum reprehensiones adversus eum concitat et a Roumanille eum amovet) et fabulas (Raptores / Li Raubatori / Le Rapt, posthumus 1928, Pastor / Lou Pastre / Le Pâtre, id. 1947). Ceteri conditores felibrigii (P. Giera, A. Mathieu, A. Tavan, J. Brunet) operibus suis provincialem linguam extollunt.

Illis conditoribus multi adjungunt et felibrigii participes sunt, quorum clarissimi sunt Anfonsus Daudet (Alphonse Daudet, 1840 – 1897) qui potius scribit in francogallicā linguā (Epistulae a molestrino / Lettres de mon moulin, 1866) sed quoque in provinciali linguā in quam nonnullas fabulas convertit. Clarus entomologus Johannes Enricus Fabre (Jean-Henri Fabre, 1823 – 1915), inter multa acta, multum de bestiolis scribit, tum doctos libros cum levia poemata, in francogallicā linguā atque in provinciali. Paulus Arène (Paul Arène, 1843 – 1896), Anfonsi Daudet et Roumanille amicus, versus et fabellas francogallicas et provinciales edit. Memoremus quoque Felicem Gras (Félix Gras, 1844 – 1901), « Ruber felibris » cognominatus quod est unus e raris felibribus rei publicae fautor, Massiliensium militum adventum in Francogallicam aciem ad Rem Publicam defendendam narrat, in clariissimo opere suo « Rubri in Meridie » (« Li Rouge dou Miejour »/ « Les Rouges du Midi », 1896). Extremo undevicesimo saeculo Josephus d’Arbaud (Joseph d’Arbaud, 1874 – 1950) Campum Marii (la Camargue) extollit eumque facit locum clarissimae suae fabulae, Fera Vaccarum Stagni (La Béstio dòu Vacarès / La Bête du Vacarès) fabula phantastica in copiosissimā linguā scriptā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                    Joseph d’Arbaud signum boum custodum (« gardians ») ferens.

 

  1. Et nunc ?

 

Vicesimo saeculo duplicem rerum motum videmus. Ex unā parte, provincialis lingua in usu vulgo fere non jam est : Primum Universale Bellum omnes homines undecumque veniunt miscuit et agricolas globatim necavit ; deinde itinera magis pervia et faciliores vecturae et negotii necessitates multos extraneos in Provinciam adducunt atque Provinciales ipsos alio dimittunt ; praesertim instrumenta socialis communicationis, sicut radiodiffusio vel ars televisifica, Francogallicam communem diffundunt et locales sermones exstinguunt. Quae omnes res efficiunt eadem ac in extremo Medio Aevo, ut provincialis lingua fere exanimata sit.

Ex autem alterā parte, auctores felibrigium exemplum adhuc sequuntur ; a septuagesimis annis hujus saeculi, in scholis studia provincialis linguae extenduntur multasque ostensiones hic et illic excitant.

Multi sunt Provinciales scriptores in vicesimo saeculo, sed omnes opera sua in provinciali sermone non scribunt: in mente habeamus nomina Avenionesis Enrici Bosco (1888 – 1976) qui tamen quoque provinciali lingua utitur , Massiliensis Marcelli Pagnol (1895 – 1974), Manoascensis Johannis Giono (1895 – 1970) ; ad haec addere possemus Renatum Char (1907 – 1988) vel Petrum Boulle (1912 – 1993), et multos ceteros, qui omnes francogallicā linguā utuntur. Sicut H. Bosco, Maria Mauron (Marie Mauron, 1896 – 1986) in fictis fabulis vel in memoriis tam francogallico sermone quam provinciali utitur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Marie Mauron.

 

Alii provincialem sermonem illustrare pergunt. Carolus (1913 – 2004) excellet tam in poesi quam in theatro ; Max-Philippus (1920 – 1990) fabulas sed praecipue carmina potenti spiritu edit ; carmina quoque scribit Sully-Andreius Peyre (1890 – 1961) amori deditus. Multi cantores provinciales cantilenas vulgant, seu a majoribus traditas seu a francogallicis claris cantionibus convertas seu omnino novas : inter quos cantores memorare possumus Carolum (1846 – 1924), et hodie Johannem-Bernardum Plantevin (1950 anno natum) qui cantiones convertas a G. Brassens aut novas canit.

Multi scaenici provinciales fabulas feliciter agunt : Nicaeensis Franciscus (1900 – 1988) scaenae committit quotidianam Nicaeensem vitam et populares personas in vivido sermone animat (, 1922). In reliquā Provinciaā maxime vigent fabulae Renati Moucadel (René Moucadel) de hodiernis causis (Iste malus T.G.V., 1992 / Aqueu petan de TGV/ Ce putain de TGV, 1992, Cadidus, candidus, candidus et Ruber/ Blanc,  blanc, blanc et Rouge, 1999).

Narrationes fictas tandem provinciales auctores scribunt, inter quos praecellent J.-P. (1922 anno natus) qui phantasticum facete miscet realismo ; ejus clarissimum opus, (, 1971) intromittit commenticiam scientiam futurorum () in provinciales litteras. Varias narrationes (historicas, cum multis eventibus…) simul ac tractatus grammaticos Bernardus Giely (Giély) edit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Jean-Pierre Ténevin.

 

Multi etiam sunt quos memorare possimus, sed est posteris nostris eligere qui maxime valeant. Jam tertium saeculum tam in Occitaniā quam in Provinciā ipsā, litterae cum multis formis et in multis generibus increvunt : in theatro, in carminis, in narratione, et de variis argumentis, tam a majoribus traditis (res familiares, quotidianan vita) quam hodiernā vitā suscitatis (publica negotia, oeconomia, oecologia…). Difficile tamen est omnia illa opera in vulgus diffundere : magis et magis locales linguae videntur evanescere. Est publicorum hominum et legum consulere de illo patrimonio servando, nec oportet angloamericanum cultum serviliter aemulari. Praecipuum est linguam nostram servare et claris operibus illustrare. Satisne est ut omnia pericula superet ? Sicut cum latinam linguam defendimus, ita hic agitur de parte humanarum divitiarum defendendā.

 

 

 

Ante Trobadores ipsos

 

Poema de Boetio

 

  1. ela’s la domna e’lh vis a tan preclar                        Pulchra est domina, tam est os ejus clarum

Davan son vis nulhs om no’s pot celarut eo coram nemo potest se abscondere

Ne eis li ome qui son ultra la marnec homines ei qui trans mare manent

No podon tant e lor cors cobezarnon possunt tanta in corde cupire

Qu’ela de tot non veja lor pensar ;quin illa sententias eorum intellegat ;

Qui e leis se fia mortz no l’es a doptar.Qui fidit illi mortem non formidat.

 

 

Belle est la dame et elle a le visage si lumineux               Ne peuvent désirer tant de choses en leur cœur

Que devant sa face nul ne peut se cacher                        Sans qu’elle devine entièrement leur pensée ;

Ni même les hommes qui sont au-delà de la mer              Qui se fie à elle n’a pas à craindre la mort.

 

Poème sur Boèce (premier texte en langue « occitane », XIème siècle, Limousin).

 

Cantio Beatae Fidei

 

Tota Basconn’ et Aragons                  Aquitania tota et Cantabria

e l’encontrada dels Gascons             et regio Vasconum

sabon quals es aquist cansons         sciunt quid sit illa cantio

e s’es ben vera ’sta razons et            num verum sit argumentum

ieu l’auzi legir a clersons                   ego  a clericis audivi legi

et a gramadis a molt bons                 et a grammaticis optimis

si com o monstra lh passions            sicut ostendit studium

en que om lig’ estas leissons.           quo legitur illa lectio.

 

 

Toute la Vasconie et l’Aragon                                     moi je l’ai entendu lire par de petits clercs

et le pays des Gascons                                              et par des lettrés, des meilleurs,

savent quelle est cette chanson                                 ainsi que le montre la passion

et si la matière est bien vraie ;                                   avec laquelle on fait cette lecture.

 

La Chanson e Sainte Foy (milieu du XIème siècle, Narbonne).

 

 

 

Trobadorum Excerpta

 

  1. uilelmus Pictavus (Guillaume Peiteus)

 

Ab la doussor del temps novelPer suavitatem novae aetatis

folhon li bosc e li auzelfrondescunt luci et avis

chanton chascun en lor laticantat quisque suo latino

segon lo vers del novel chansecundum versus novi carminis

adonc esta ben qu’om s’aiziest ideo aequum gaudere

d’aisso dont om a plus talaneo quod maxime cupitur.

 

De lai don plus m’es bon et belIIlinc ubi mihi est jucunditas

non vei messatgier ni sagelnon video nuntium nec signum

per que mos cor non dorm ni riideo corpus nec dormit nec ridet

ni no m’aus traire adenannec audeo illuc progredi

tro que sapcha ben de la fidum certior sciam de fine

s’el es aissi com eu deman.num ita sit ut cupio.

 

 

Par la douceur du temps nouveau                           De là-bas où est ma joie

Feuillent les bois et les oiseaux                               Je ne vois ni messager ni lettre

Chantent chacun en son latin                                   C’est pourquoi mon cœur ne dort ni ne rit

Suivant le vers d’un nouveau chant                         Et je n’ose m’avancer

Il est donc juste qu’on se réjouisse                          Jusqu’à ce que je sache bien si la fin

De ce dont on a le plus envie.                                  Est telle que je la désire.

   

Guillaume de Poitiers (1O71 – 1126)

 

Bernard de Ventadour

 

Meravelh me com posc durar                     Miror quam possim perferre

que no’lh demonstre mo talan                    et non ostendere ei amorem

quan eu vei midons ni l’esgar                     ubi dominam meam video et specto

li seu bel olh tan be l’estan                         pulchri oculi ei tam apti sunt

per pauc me tenh car eu vas leis no cor    ut vix abstineam currere ad illam

si feira eu si no fos per paor                       sed facerem nisi timerem

qu’onc no vi cors meilhs talhatz                 ni depensnam numquam vidi corpus melius caelatum et

ad ops d’amor sia tan greus ni lens           pictum ad opus amoris tam grave et lentum.

 

Tan am midoms et la tenh car                  Tantum dominam amo et caram habeo

e tan la dopt’e la reblan                            et tantum timeo et blandior

qu’onc de me no’lh auzei parlar               ut nunquam de me ausus sit loqui

ni re no’lh quer ni re no’lh man                 nec quidquam ab eā quaeram nec mandem

pero ilh sap mo mal e ma dolor                sed illa scit malum meum et dolorem

e quan li plai mi fai ben et onor                 et cum illi placet mi afficit bono et honore

e quan li plai eu m’en sofert ab mens       et cum illi placet satis duco minus

per so qu’a leis no’n avenha blastens.      ne illi adveniat dedecus.

 

 

Je m’étonne de pouvoir supporter                  J’aime tant ma dame et la chéris

De ne pas lui révéler mon désir ;                    et je la crains et la courtise tant

Quand je vois ma dame et la regarde,            que je n’ai jamais osé parler de moi

Ses beaux yeux lui vont si bien                      ni ne lui demande ni ne lui confie rien

Qu’à peine je me retiens de courir vers          elle mais elle sait mon mal et ma douleur

Et je le ferais si ce n’était la peur                    et quand il lui plaît elle me fait bien et honneur

Car jamais ne vis corps mieux taillé et peint   et quand il lui plaît je me contente de moins

Aussi lourd et lent au besoin de l’amour.        pour qu’il ne lui arrive aucun blâme.

Bertrand de Ventadour (1125 – 1200).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Bernard de Ventadour.

 

 

Raimbaut d’Orange

 

Ar resplan la flors enversa                          Nunc lucet flor inversa

pels trencans rancs et pels tertres              per acuta saxa et per tumulos

quals flors ? Neus gels et conglapis           qui flor ? Nix gelu et gelicidium

que cotz e destrenh e trenca                      quod urit et cruciat et caedit

don vei mortz quils critz brais siscles         a quo video mortuos acutos clamores et sibilos

en folh en rams e en giscles                       in foliis, in ramis, in virgis,

mas mi ten vert e jauzen jois                      sed me viridem laetumque tenet gaudium

er quan vei secs los dolens crois               .cum nunc video exhaustos miseros homines viles.

 

Car enaissi m’o enverse                              Nam ita res habeo inversas

que bel plan mi semblon tertreut                 pulchra planitia mi videatur tumulus

e tenc per flor le conglapi                            et ducam florem gelicidium

e-lh cautz m’es vis que-lh freg trenque       et calor, mea sententia, frigus caedat

e-lh tro mi son chant e siscle                      et tonitrus mi sint carmina et sibili

e paro-m folhat li giscle                               et mi videatur frondescere virgas

aissi-m sui ferm lassatz en joi                     tam firme alligor ad gaudium

que re non vei que-m sia croi. […]              ut nihil videam quod sit mi vile. […]

 

Doussa domna amors et jois                     Dulcis domina, amor et gaudium

nos ten ensems malgrat dels crois.           unā nos tenent invitis vilibus

Joglar granren ai mens de joi                    Cantare multo minus mi dat gaudium

car no-us vei e-n fas semblant croi.           Nam te non specto et videor vilis.

 

 

Maintenant brille la fleur inverse                               Car à tel point le monde je l’inverse

par les rochers tranchants et les tertres                   qu’une belle plaine me semble tertre

Quelle fleur ? Neige, gel et verglas                           et je prends pour fleur le verglas

qui cuit, tourmente et tranche                                   et la chaleur pour moi tranche le froid

d’où je vois morts cris aigus, clameurs et sifflets      les tonnerres me sont chants et sifflets

dans les feuilles, les rameaux et les verges             et me paraissent verdir les verges

mais me tient vert et réjoui la joie                             et je suis si fermement lié à la joie

de voir maintenant secs les misérables vilains.        que je ne vois rien qui me soit vilain. […]

 

Douce dame, amour et joie

nous tiennent ensemble malgré les vilains

De jongler j’ai bien moins de joie

car je ne vous vois plus et je semble un vilain.

Raimbaut d’Orange (1140 – 1173).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Sigillum comitum Arausiensium.

 

Raimbaut de Vacqueyras

 

Aras quan vei verdeiar                              Nunc cum virescere video

pratz et vergiers et bocatges                     prata et viridia et nemora,

volh un descort comensar                         volo inire dissonantiam

d’amor per qu’eu vauc aratges                 de amore quod temere erro

qu’una domna’m sol amar                         nam dominam unam amo

mas camjatz l’es sos coratges                  sed animum suum mutavit

perqu’eu fauc dezacorda                           rideo facio ut dissonem

los motz e’ls sos e’ls lengatges.                voces et sonus et linguas.

 

Io son quel che ben non aio                      Sum qui bonum non habeam

ni jamai non l’averò                                   nec unquam habebo

ni per april ni per maio                               nec aprili nec maio

si per ma domna non l’ho.                         nisi per dominam id non habeo.

Certo che en so lengaio                            Certo in linguā suā

sa gran beltà dir non so                            magnam suam pulchritudinem dicere non scio

più fresca è che flor de glaio                     nitidior est quam gladioli flor

perchè no m’en partirò                              ideo ab illā non discedam.

 

 

Quand je vois maintenant verdir                           Je suis celui qui n’a pas de bien

les prés et les vergers et les bocages                   et je n’en aurai jamais

je veux commencer un discort                               ni en avril ni en mai

d’amour car je vais à l’aventure                            si je n’en ai par ma dame.

parce que j’aime une seule dame,                        Certainement en sa langue

mais elle a changé de sentiments,                        je ne sais pas dire sa grande beauté,

c’est pourquoi je fais dissoner                               elle est plus fraîche que fleur de glaïeul,

les mots, les sons et les langages.                        C’est pourquoi je ne m’en éloignerai jamais.

Raimbaut de Vacqueyras (1165 – 1207).

 

                                                                                Nova aurea aetas

 

                                                                                         Victor G (1806 – 1885)

 

Si toti periemus quid nasci prodesset !                     A peri tout entié, qué servirié dé neisse !

Deus, qui tam providet, haud frustra nos fixit :          Dieou, qué li vi tan lun, nou forgé pa per ren :

Morientes revivimus ; homo cum abit                        En mouren regrïan ; l'ome, quan dispareisse,

Stellas it frequentatum in summo caelo !                  Va pupla leis estèlo oou foun doou firmamen !

 

À périr, tout entier, pourquoi naîtrions-nous !        Mourant nous revivons ; quand l’homme disparaît

Dieu, qui voit de si loin, n’a pas créé pour rien ;    Il rejoint les soleils au fond du firmament.

  • Lou Crédo dé Cassian  (v. 1 – 4 et refrain, 1854).

 

« Descort » est carmen in quo strophae inter se dissonant.

Fréderic Mistral (1830 – 1914)

Miralia
Provinciae cano  virginem.
Juvenalem per amorem,
Frumenti per agros, in camp(um) usqu(e) ad mare,
Discipulus magn(i) Homeri,
Illam sequar. Ut erat ei
Sol(a) origo modic(i) arvi,
Extr(a) Aridos Campos id pauci dixere.

In fronte cum fulgor solus
Esset juventae, cum aureus
Torquis nullus esset nec vestes Syricae,
Eam volo laude tolli
Ut reginas et foveri
Linguā nostrā jacent(i) humi,
Nam id vobis cano, pastoribus villae. [...]

Miralia non sedecennis…
O clivi Fontis Veteris,
Et Baucorum colles, et tu, Camp(e) Aride,
Nullam vidistis tam bellam !
Sol genuit rosul(am) illam ;
Candid(am) ejus et novellam
In genis faciem pungebant lacunae .

Ocul(i) erant sicut rores
Qui levabant maestos omnes ;
Splendebant dulcius et purius stellā ;
Ei micabant crines torti
Longe sicut atr(i) anuli ;
Ejus sinus rotundati
Erant ut persica duo non matura.[…]
Frédéric MISTRAL, De Miralia Carmen, I, v. 1 à 14, v.162 à 175.

    MIRÈIO                         MIREILLE

Canto uno chato de Prouvènço.        Je chante une jeune fille de Provence.
Dins lis amour de sa jouvènço,            Dans les amours de sa jeunesse,
A travès de la Crau, vers la mar, dins li blad,     À travers la Crau, vers la mer, dans les blés,
Umble escoulan dóu grand Oumèro,          Humble élève du grand Homère,
        Iéu la vole segui. Coume èro               Je veux la suivre. Comme elle était
        Rèn qu’uno chato de la terro,                Seulement une fille de la glèbe,
En foro de la Crau se n’es gaire parla.        En-dehors de la Crau il s’en est peu parlé.

        Emai soun front noun lusiguèsse            Bien que son front ne brillât
        Que de jouinesso, emai n’aguèsse            Que de jeunesse, bien qu’elle n’eût
Ni diadèmo d’or ni mantèu de Damas,    Ni diadème d’or ni manteau de Damas,
Vole qu’en glòri fugue aussado            Je veux qu’en gloire elle soit élevée
Coume uno rèino, e caressado        Comme une reine, et caressée
Pèr nostro lengo mespresado,            Par notre langue méprisée,
Car cantan que pèr vautre, o pastre et gènt di mas !     Car nous ne chantons que pour vous, ô pâtres et habitants des mas ![…]

Dins si quinge an èro Mirèio…        Mireille était dans ses quinze ans…
Coustiero bluio de Font-vièio,        Côte bleue de Fontvieille,
E vous, colo baussenco, e vous, plano de Crau,    Et vous, collines des Baux, et vous, plaines de la Crau,
N’avès pu vist de tant poulido !        Vous n’en avez plus vu de si belle !
Lou gai soulèu l’avié’spelido ;                Le gai soleil l’avait éclose ;
E nouveleto, afrescoulido,                Et frais, ingénu,
Sa caro, à flour de gauto, avié dous pichot trau.    Son visage, à fleur de joues, avait deux fossettes.

E soun regard èro uno eigagno        Et son regard était une rosée
Qu’esvalissié touto magagno…        Qui dissipait toute douleur…
Dis estello mens dous es lou rai, e mens pur ;     Des étoiles moins doux est le rayon et moins pur ;
Ié negrejavo de trenello            Il lui brillait de noires tresses
Que tout-de-long fasien d’anello ;        Qui tout le long formaient des boucles
E sa peitrino redounello            Et sa poitrine arrondie
Èro un pessègue double e panca bèn madur.          Était une pêche double et pas encore bien mûre.
Frédéric Mistral, Mirèio / Mireille, I, v. 1 à 14, v.162 à 175.


De Decimo tertio in Porcae partu

Quodam mercatus die, Dominus Guintrandus qui divitis Nemausensis heri  fundum regebat, adivit herum suum ut de negotiis cum eo loqueretur. Quem invenit ad mensam cenantem cum aliis viris.
« A ! A ! Domine Guintrande, ergo, paululum adsumus ? »
Et vertens ad amicos suos :
« Hic est vilicus meus, honestus homo, et impiger, et sciat ubi jaceant nummi. Nonne, domine Guintrande ? »
Conviva unusquisque vilico verbum suum dicebat sed nemo ei dicebat ut ad mensam sederet.
« A ! Alioqui, mi amice, addidit dominus, quid est novi in villa nostra ?
- Hem ! vilicus respondit, semper est sicut esse solet ; nos terram colimus et gallinas pullos… A ! agite, id non jam cogitavi, peperit  porca, cum bona venia , et tredecim peperit.
- Tredecim porcellos ?
- Tredecim porcellos, domine ! et accidit ut matri solum duodecim mammae sint.
- A ! Quid ais ? dixit dominus, Domina Natura hic valde fefellit ! Decimus enim tertius, quomodo faciet ?
- Nempe ! respondit alter, sic faciet ut ego, Domine : adspectabit ! »
Dominus rubore confusus residendi locum arguto  homini accommodavit.
F. MISTRAL, Provinciales Fasti, 1864
Lou tregen de la pourcelado

Un bèu jour de marcat, Mèste Guintrand, que menavo lou bèn d’un gros moussu de Nimes, vèn vèire soun bourgés pèr ié parla d’afaire. Lou trovo à taulo que dinavo en coumpagno emé d’àutri moussu.
- Ha ! Ha ! Mèste Guintrand, bèn, sian un pau eici ?
E se virant vers si coulègo :
- Es moun rentié, dis, un brave ome, e de la bono, emai que saup mounte dor Jano… Pas verai, mèste Guintrand ?
E chacun di taulejaire disié la siéuno au païsan mai degun ié disié de s’entaula.
- Ah! ço! autramen, coumpaire, venguè lou moussu, que i’a de nòu à nostre mas ?
- Hòu! respoundeguè lou meinagié, acò ’s toujour l’acoustumado ; nautre fasèn la terro e li galino fan lis iòu… Ah ! soulamen, tenès, que ié pensave plus, la trueio a poucela, parlant sènso respèt, e n’a fa trege !
- Trege poucèu ?
- Trege poucèu, moussu ! e se capito que la maire n’a que douge mamèu.
- Ah ! pèr eisèmple, digué lou Moussu, aqui Misè Naturo s’es pas mau enganado ! Car lou tregen, coume fara ?
- Ato! repliquè l’autre, fara coume fau iéu, Moussu, regardara !
Lou Moussu n’agué ’n pan, e faguè plaço à taulo au fin coumpaire.
F. Mistral, Armana prouvençau, 1864.

Le Treizième de la portée
Un beau jour de marché, Maître Guintrand, qui gérait le bien d’un gros propriétaire de Nîmes, vient voir son patron pour lui parler affaires. Il le trouve à table en train de dîner en compagnie d’autres messieurs.
- Ah ! ah ! maître Guintrand, on est un peu par ici ?
Et se tournant vers ses amis :
- C’est mon gérant, dit-il, un brave homme, et travailleur, et avec ça il sait où dort Jeanne  ! Pas vrai, maître Guintrand ?
Et chacun des convives disait la sienne au paysan, mais aucun ne l’invitait à s’attabler.
- Ah ! ça, autrement, compère, ajouta le maître, qu’y a-t-il de nouveau au mas ?
- Oh ! répondit l’intendant, c’est toujours comme d’habitude ; nous, nous nous occupons de la terre et les poules des œufs… Ah ! seulement, tenez, je n’y pensais plus, la truie a fait des porcelets, en parlant sans respect, et elle en a fait treize !
- Treize porcelets ?
- Treize porcelets, monsieur ! et bien sûr la mère n’a que douze mamelles.
- Ah ! par exemple, dit le patron, ici Dame Nature s’est bien trompée. Parce que le treizième, comment fera-t-il ?
- Eh bien ! répliqua l’autre, il fera comme moi, il regardera !
Le patron changea de visage et fit place à table au spirituel compère.
F. Mistral, Almanach prouvençal, 1864.


Théodore Aubanel (1829 – 1886)

    Aurae                        A l’Auro
Frons enascitur tremula ;            Lou fuiage nais e tremolo,
Aura, quae curris quo cupis,            Auro, tu que vas ounte vos,
Ad amicam vola, vola,                Vers moun amigo volo, volo,
Affer susurrum nemoris.            Porto ié lou murmur di bos.    
        
Per herbas expergiscentes            Dins lis erbo qu’escarrabiho,
Currit aqu(a) ut clarae vittae :            La font cour en riban d’argènt :
Affer illi garritos dulces            Porto-ié la fresco babiho
Risusque fontis splendidae !            E lou rire di clar sourgènt.

Prat(um) est par viridi mari ;            Coume uno mar verdo es la prado,
Est in caelo nulla nubes.            I’a pas un nivo dins lou cèu ;    
Cantitat passer ; amanti            L’auceloun canto ; à l’adourado
Passer(um) affer cantiones.            Porto la cansoun dis aucèu.

Macul(ae) aureae per umbram        De taco d’or dins l’oumbro fousco
Ludunt ut papiliones.                Jogon coume de parpaioun :
Affer illi tepid(am) animam            Porto-ié l’alenado tousco
Umbrae cui miscentur luces.            Dis oumbrun mescla de raioun.

In semitā modo sensi                Sus li draiòu vene d’entèndre
Pediculi son(um) amoenum,            Un galant brut de pichot pas :    
Dulces voces affer illi                Porto-ié lou paraulis tèndre
Amantium mussantium.            Di parèu que se parlon bas.

Spargit ros veris aurorae            D’abriéu l’aubo suavo arroso    
Flores suave frementis.            Li flour preson d’un dous fremin ;
Affer ill(i) odorem rosae            Porto-ié lou perfun di roso
Et geselmini candentis.            E l’amo de blanc jaussemin.

Aperi, sis, subit(o) intra,            Duerbe sa porto, intro tout-d’uno ;
I quiete, ne timeas.                Vai d’aise, que n’ague pas pòu !
Comam tortam mulc(e) - est atra -,        Caresso si trenello bruno
Et cervices basi(a) albas.            E fai un poutoun sus son còu !
Avenionenses Virgines, 1885.         Li Fiho d’Avignoun, 1885.

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

                                                                                             Theodore Aubanel.

À La Brise

Le feuillage naît et frémit ;            Sur le chemin je viens d’entendre
Brise, qui t’en vas à ton gré,             Un charmant bruit de petits pas ;
Vole, vole vers mon amie,            Porte-lui les paroles tendres
Porte-lui la voix des forêts.            Des couples qui se parlent bas.

Parmi les herbes réveillées            La tendre aube d’avril arrose
La source court en flots d’argent ;        Les fleurs prises d’un doux frisson ;
Porte-lui le babil léger                Porte-lui le parfum des roses
Et le rire du ru brillant.                Et les senteurs du jasmin blond.

Comme une mer paraît le pré ;             Ouvre sa porte, entre aussitôt
Le ciel est sans aucun nuage.            Marche sans peur, sans te presser ;
L’oiseau chante : à mon adorée            Caresse ses cheveux si beaux
Des oiseaux porte le ramage.             Et sur son cou pose un baiser.

Des taches d’or dans les profondeurs            
Se jouent comme des papillons ;         Les Filles d’Avignon, 1885
Porte-lui cette tiédeur                 (traduction personnelle).
Des ombres mêlées de rayons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Joseph ROUMANILLE (1818 – 1891)
 
Amita Michaela

« Heus ! Quomodo te habes hodie, amita  Michaela ?
- Equidem nescio unde id accidat : fere mensem jam plenum vix possum cruribus consistere. Nullum robur. Me sentio exhaustam ! Praeterea, non possum quin semper oscitem . Nescio unde id accidat.
-  Num adeas medicum ?
- A ! Ecastor ! Mene adire medicum ! Praeterea, interdum ante oculos aliqua nubes praeterit et aliquando tam surda sum quam olla . Nescio unde id accidat. Praeterea minime esurio sed sum cordolens ! Mihi haec adversa dens, specta, movetur sicut tintinabulum .
- Num ea extrahatur ?
- A ! Ecastor ! Extrahatur ! Malo eam ipsam cadere... Nescio unde id accidat, semper dormire cupio ; noctu autem vix dormio, et istae noctes longae sunt, tam longae quam amplissima dies.
- Num fervefacias papaveris granum ?
-  A ! Ecastor ! Papaveris granum ! Tibi addam : nostra parva Francisca hodie mane mihi adtulit tenerarum fabarum pugillum quas a pueritia maxime dilexi ! Paucum piperis, satis salis, venula aceti, bonusque modus olei, nihil est melius. Attat ! Laborat etiamnunc stomachus. Oneratur ! Nescio unde id accidat… Tantas patior adustiones !...
- Audidum, amita Michaela : quae est aetas tua, nisi sum curiosior ?
- A ! mi puer, aliquantam humeris sustineo, certe aliquantam !
- Quid etiam ?
- Sane ! annum aetatis ingrediar nonagesimum septimum die festo Beati Johannis.
- Quid tibi dicam ?... Nescis unde id accidat ? Forsitan inde accidat, amita Michaela, solum inde accidat !
Provinciales Fabellae, 1884 – 1889

Tanto Michelo

-    Bèn ! Coume sian vuei, tanto Miquèlo ?
-    Iéu sabe pas d’ounte acò vèn : i’a ben uno mesado, aperaqui, que me pode quàsi plus teni sus mi cambo. Ges de forço. Me sènte avanido ! Em’acò de badai que n’en finisson plus. Iéu sabe pas d’ounte acò vèn.
-    Se vous fasias vèire ?
-    Ah ! ço, vai ! me faire véire ! Em’acò, de fes, me passo coume uno nèblo sus lis iue, e siéu, i’a de jour, sourdo coume un toupin. Sabe pas d’ounte acò ven… Em’acò gaire d’apetis, e de mourimen de cor ! Ai uno dènt aqui-davans, tè ! ve ! que brando coume uno sounaio.
-    Se la fasias derraba ?
-    Ah ! ço, vai ! derraba ! ame mai que toumbe souleto… Em’acò, sabe pas  d’ounte acò ven, ai toujour som ; e pièi la niue, dorme gaire, e aquéli niue soun longo, longo coume tout vuei !
-    Se fasias bouli uno tèsto de pavot ?
-    Ah ! ço, vai ! uno tèsto de pavot !... Que te digue : nosto Françoun es vengudo adematin m’adurre uno pougnado de pebroun verd, que lis ai toujour forço ama, forço ! Un pessu de pebre, bèn de sau, un fiéu de vinaigre em’uno bono raiado d’òli, i’a rèn de meiour. Eh bèn ! lis ai encaro sus l’estouma. Me peson ! Iéu sabe pas d’ounte acò vèn… ai d’aquéli cremesoun !...
-    Escoutas, tanto Miquèlo : quant avès de tèms, se siéu pas trop curious ?
-    Ah ! moun enfant, n’ai bèn quàuquis un sus lis esquino, bèn quàuquis un !
-    Mai encaro ?
-    Eh bèn, ve, intrarai dins mi nounanto-sèt par Sant Jan.
-    Que vous dirai ?... Sabès pas d’ounte acò vèn ? Se pòu qu’acò vèngue d’aqui, tanto Miquèlo, vèngue rèn que d’aqui !
Li Conte prouvençau, 1884 – 1889.


Tante Michelle

- Eh bien ! Comment ça va aujourd’hui, tante Michelle ?
- Je ne sais pas d’où ça vient : il y a bien un bon mois à peu près, que je ne peux presque plus tenir sur mes jambes. Pas de force. Je me sens faible ! Avec ça je bâille sans fin. Je ne sais pas d’où ça vient.
- Si vous allie consulter ?
- Ah ! ça alors ! Consulter ! Avec ça, parfois, il me passe comme un nuage devant les yeux, et je suis, certains jours, sourde comme un pot. Je ne sais pas d’où ça vient… Avec ça guère d’appétit, et des faiblesses de cœur ! J’ai une dent, ici devant, tiens ! regarde ! qui bouge comme une cloche.
- Si vous vous la faisiez arracher ?
- Ah ! ça alors ! Me la faire arracher ! j’aime mieux qu’elle tombe seule… Avec ça, je ne sais pas d’où ça vient, j’ai toujours sommeil ; et puis, la nuit, je ne dors guère, et ces nuits sont longues, longues comme un jour sans pain !
- Si vous vous faisiez bouillir une tête de pavot ?
- Ah ! ça alors ! Une tête de pavot !... Que je te dise : notre Françon est venue ce matin m’apporter une poignée de poivrons verts, que j’ai toujours beaucoup aimés, beaucoup ! Une pincée de poivre, beaucoup de sel, un filet de vinaigre et une bonne rasade d’huile, il n’y a rien de meilleur. Eh bien ! je les ai encore sur l’estomac. Ils me pèsent ! Je ne sais pas d’où ça vient… j’ai de ces brûlures !...
- Écoutez, tante Michelle, quel âge avez-vous, si je ne suis pas trop curieux ?
- Ah, mon enfant, j’en ai bien quelques uns sur le dos, bien quelques uns !
- Mais encore ?
- Eh bien, vois-tu, j’entrerai dans ma quatre-vingt dix-septième année pour la Saint Jean.
- Que vous dirai-je ? Vous ne savez as d’où ça vient ? Il se peut que ça vienne de là, Tante Michelle, que ça ne vienne rien  que de là !
Les Contes provençaux, 1884 – 1889.

Anselme Mathieu(1828 – 1895)

Media nox : aurat luna            Es miejo-niue : la luno dauro
Lumine suo flavescenti            Emé soun lume roussejant
Turrim Molinae sub Aura            La tourre dóu Moulin-de-l’Auro
Et arenas Clausi-medii.            Et le sablas de Claus-Mejan.

Media nox : amicula                Es miejo-niue : ma douço mìo,
In domi suae cubiclo                Dins la chambreto de soun mas,
Est sopita languidula                Es alangouride et soumiho
Inter telas e serico                Entre si ridèu de damas.

Coma flava cincinnata                Si long péu blound, que fan d’anello,
Praeter brachia dependet            Pènjon de-long de si bras nus ;
Rosae labra, virginea,                Sa bouco roso et virginello
Veneris risu subridet.                Ris dòu bèu rire de Venus.

Per claras fascias e lino            Soun clar fichu de mousselino
Albus sinus discernitur            Laisso entrevéire soun sen blanc ;
Et pectoris altitudo                E l’auturun de sa peitrino
Tremens crescit, minuitur.            Mounto e davalo en tremoulant.

De caelo luna subauscultans            D’amount la luno que chauriho
Silentio basiat frontem,            Baiso soun front sènso clamour,
Nec audet, vel susurrans,            E n’auso pas, meme à l’auriho,
Amoris dicere vocem.                Ié dire un mot, un mot d’amour.

Ini mollis, luna socia,                Intro plan, luno amistadouso,
In cubiclum ubi jacet…            Dins la chambreto mounte jais…
Fac ut dormiat amica                Laisso dourmi moun amourouso,
Et de me jacens somniet !            E mete-me dins soun pantai !
Chorus (1862)                        La Farandolo, (1862)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                              Anselme Mathieu.

Il est minuit : la lune dore            Son clair fichu de mousseline
De son éclat blondissant                Laisse entrevoir son sein si blanc ;
La tour près du Moulin de l’aure        Et les pointes de sa poitrine
Et les sables du Clos-Méjan.            Montent, descendent en tremblant.

Il est minuit : ma tendre amie            Du firmament la lune épie
Dans la chambrette de son mas            Et baise son front en silence,
Langoureuse s’est endormie            Sans oser, même en chuchotis,
Entre ses rideaux de damas.            Dire un mot d’amour, une avance.

Ses longs cheveux blonds et bouclés        Entre en douceur, lune attachante,
Pendent le long de ses bras nus ;            Dans la chambrette, sur son lit…
Sa bouche innocente et rosée            Laisse-la dormir, mon amante,
Rit du beau rire de Vénus.            Et mets-moi dans sa songerie.
La Farandole (1862)(Traduction personnelle).
Alphonse Daudet (1840 – 1897)

Quae voluptas, ut circius             Coume fai bon, quand lou mistrau
Cornibus ferit januam,             Pico à la porto emè si bano,
Solum tenere casulam,            Èstre soulet dins la cabano,
 - Ut vill(a) in campo sum solus,        - Tout soulet coume un mas de Crau,

Vider(e) in foraminibus            E vèire pèr un pichot trau
Porro, longe, per herbulam,             Alin, bèn lieun, dins lis engano
Quam luceat magnus palus,            Lusi li palun de Girau,

Nilqu(e) auditur nisi circius            E rèn ausi que lou mistrau
Cornibus ferens januam ;            Picant la porto emè si bano,
Interd(um) audio campanam             Pièi, de tèms en tèms, li campano
Equorum Taurinae Domus.             Di rosso de la Tour-dóu-Brau.


Comme il fait bon, quand le mistral        Et ne rien entendre que le mistral
Frappe la porte de ses cornes,             Frappant la porte de ses cornes,
Ȇtre seul dans la cabane,             Puis, de temps en temps, les sonnailles
Tout seul comme un mas de la Crau,        Des chevaux de la Tour-au Taureau.

Et voir par un petit trou
Là-bas, bien loin, dans les salicornes,
Luire l’étang de Giraud,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                  Alphonse DAUDET, Poèmes (traduction personnelle).
 

Charles Galtier (1913 – 2004)

Stipes                            La Busco
Illa flamma viva nascens e cortice,        « ‘Quelo flamo vivo que sort de ta rusco,
O ligne ! sicut ego cremans,            O busco, cremanto coume iéu,
        Quidnam vult petere ?            Dequé, dequé busco.

Somnit somnium quod tua scit anima :    - Pantaio un pantai que saup tambèn toun amo :
Haec flamma torsa implicatur,        Ma flamo s’envertouio, se tors
Et petitur virga…                E cerco de ramo…

Somnit de pino quam securi percutit        Pantaio d’un pin que, de sa destrau blanco,
Et frangit fulgur, et de flammā        Escranco un uiau et dóu fiò fèr
        Quae ramos ascendit.                Qu’escalo à si branco.

Flamm(a) arborem scandit, canit et sibilat    La flamo dins l’aubre mounto, canto, siblo,
Se plicat et omnia ferit dente,            Se giblo e porto pertout sa dènt
        Acie quae territat.                Pounchudo e terriblo.

Urens arbor dicit : « O flamma vivida,    E l’aubre cremant dis : « O flamo vivènto,
Fervida raraque, torre me,            Ardènto e estranjo, brulo-me,
        Tamen ne sis invita !                Mai siegues counsènto !

« Mihi crema corpus et cor et faciem,        « Brulo-me lou cors e lou cor e la caro,
Sanguinem meum quoqu(e) ecce        Encaro ma sabo la veici
        Ad amaram famem.                Per ta fam amaro.

« Heu ! caro laceratur et difinditur…        « Ai ! las… Deja ma caro s’esbrigo e s’esclapo...
O robur ! Pin(um) in alteram            Escapo !... Ah ! subre un autre pin,
        Vertex complectitur !                Toun vertoui s’arrapo !

« Totas silvas, cernam eas incendentes !    Que la séuvo entiero, la vegue que s’abre !
Furentes flammas in montibus,        Alabre, lou fiò qu’escale i mount
        Trans vallem saltantes !...            E saute li vabre !...

« Et affer quocumque laetitiam vivam,    « Porto-la de pertout ta vivento joio,
Superbiam forsan augebis            Ta croio l’afourtiras bessai
        Ostendens vim tantam,            Emé tant de voio,

Ex exstinctoqu(e) astro, revocabis stellam    « E, de l’astre mort, reviéudaras l’estello
Asperam saecul(o) exili            Rebello à la maigre eternita
        Vano quod cupit illam. »            Vuejo que la bèlo. »
C. GALTIER, Primus Manipulus, 1991. / Premiero garbo, 1991.
La Bûche

Cette flamme animée et que l’écorce enfante         Consume-moi le corps et le cœur et la face,
    Et brûlante, ô bûche, comme moi,            Laisse place à ma sève, voici
        Quel désir l’aimante ?                    Pour ta faim vorace.

Mon âme aussi connaît le rêve de son âme,        Hélas ! Ma chair déjà se délite et se rompt…
    Et ma flamme se vrille et s’enroule            Sombre tronc ! Ah ! sur un autre pin
        Et cherche quelque rame.                Grimpe ton tourbillon !

Elle rêve de ce pin que de sa lame blanche        Et toute la forêt, que je la voie brûlant !
    L’éclair tranche, et de ce feu cruel            Dévorant, le feu s’en prend aux monts
        Escaladant sa branche.                    Sur les vallées sautant !...

La flamme à l’arbre monte, elle siffle, elle chante,    De partout porte-lui les éclats de ta joie,
    Ondulante et y porte sa dent                Il sera, sûr, plus fort ton orgueil
        Acérée, effrayante.                    Avec ce cœur en toi.

Et l’arbre en brûlant dit : « O ma flamme vivante,    Et, de l’astre éteint, ressurgira l’étoile
    Dévorante, étrange, brûle-moi,                Hostile à la maigre éternité
        Mais sois-y consentante !                Qui l’admire, inutile.
    
Charles GALTIER, (Première gerbe (1991) (Traduction personnelle)


Pierrette Berengier

De Caprarii Villa

Jucundum erat sub sole tale iter facere ! Jamdiu illud benedictum tempus exspectabat. Undecim longos menses, undecim longos menses in isto maesto viculo, deinde, postremo, a pridie, campus, sol, herba lapidesque. Ei placebant illae confragosae semitae in Grascanis jugis. Lapidosa regio, operta, usque quo cerni potest, candidis lapidibus et lapideis muris et lapidum aggeribus.
Jucundum erat per rosmarini stoechadisque  lagunas iter facere. Juniperis  buxisque juvantibus, haec omnia jucundissime olebant !
Tum sol tundebat ; praeter paucas cicadas, bestiarum genera muta facta erant. Nihil magis ; solus erat Petrus, omnino solus atque aera et solem et calorem hauriebat.
Infumabulum quoddam inter duas cupressos emergebat. Illa erat clara villa Caprarii. De qua in vico tantum erant locuti, sed numquam tam longe iverat. Denique, tum demum, comminus visurus erat illam villam.

Ampla villa, villa tam ampla quam viculus, ea villa quam decem familiae facile tenuissent. Illo tempore, senex et soror sua, omnino soli cum cane uno et tribus felibus. Non jam erant gallinae, nec jam erant caprae, incolae annosiores erant quam ut eas colerent.
Solos, ambos, in illa villa, crederes eos una vivere. Immo vero ! Fama erat in vico eos inter se nullum jam sermonem habuisse ab illo die ubi Ernesti canis Josephae gallinam voravisset. Nullum jam sermonem inter se habuerant, in omne tempus. Quamdiu… ? O ! a tam longo tempore… Juvenis medicus non jam meminerat, cum infans esset, res jam ita erant. A viginti annis, diutius sine dubio !...
Subito post juniperum vocem audivit quae eum vocabat :
« Domine, domine, nonne potes mihi auxilio esse ? Quartum jam diem fratris mei fenestellae clausae sunt, aliquid fortasse ei accidit. Sola sum, non tam valeo ut ostium effringam. Quaeso, domine… »
Certe ei auxilio futurus erat Petrus. Cogitabat tamen… Diutius quam viginti jam annos, ora sua in aedibus discissis non jam conspexerant. Paucis lateribus, paulo gypso id confectum erat : non jam inter se videbant, neque inter se audiebant, contenti erant. Diutius quam viginti jam annos, illo die tamen Josepha pro fratre suo erat sollicita. Mirum…
Petrus manum ei porrigit adjuvatque ad iter faciendum per lapides et rubos . Adjuvat sed tanto jam aevo non laboravit Josepha. Cum ad villam pervenerit, gradum facere non potest. In columella considet, plane ante lapideam crucem.
Petrus solus ostium transit.
Quam jucundum hoc loco est, quam frigidum in hac umbrosa aula, occlusa ut monachale peristylum. Ampla ficus, parvus muscus, alter est mundus.
Cito ascendit muscosas scalas corpusque globatum offendit. Josephae est… A diebus duobus vel tribus est mortua…
Petrus non jam intellegit. Revertit et ad bonum Dei solem excurrit. Cui opus est denuo lucem videre, calidas lapides rosmarinumque sentire.
In columella autem, jam nemo.
Ante lapideam crucem, barbatus senex subridens eum adspectat. Petro, cum eum non cognoverit, est tamen cum quovis loquendum :
« Josepham mortuam in scalis modo inveni.
- A, illane vere ? homo inquit usque subridens.
- Illane vere ?...
- Ita est, frater sum, Ernestus ; hic mansi, in altera villae parte, sed diem jam quartum sum mortuus… »
Et discessit senex gradu leni, leviter ridens.

« Petre, Petre ! A, hic ades, Di immortales ! Per horam te ubique quaerimus, nonne respondere potes ? » Non Petrus respondere poterat. Supinatus jacens ad imam crucem, respondere non jam poterat.
Petra BERENGIER, Fabellae ,1992.


Lou Mas de Chabrier

Èro bon de camina au soulèu, coume acò ! I’avié tant de tèms que l’esperavo aquéu moumen benesi. Vounge long mes, vounge long mes dins la tristo vilasso pièi, enfin, despièi aièr, lou païs, lou soulèu, lis erbo e li pèiro. Lis amavo aquéli draiòu roucassous dóu planestèu di Gras. Païs cauquié, atapa à perdo de visto de pèiro blanco, de muraio à pèiro seco e de clapié.
Èro bon de camina au mitan di clot de ferigoulo e de lavando. Emé li cade e li bouis, tout acò sentié qu’embaumavo !
Aro, lou soulèu picavo ; leva quàuqui cigaloun, lou mounde di bèsti s’èro amudi. Plus rèn ; èro soulet, lou Pèire, tout soulet e s’espoumpissié d’aire, de soulèu, de calour.
Uno chaminèio pounchejavo entre dous auciprès. Èro lou mas famous, di Chabrié. N’i’avien talamen parla au vilage, mai jamai avié fa tira tant liuen. Enfin, pèr lou proumié cop, l’anavo vèire de proche aquéu mas.

Un gros mas, un mas gros coume tout un amèu, un mas que dès famiho i’aurien tengu à l’aise. Vuei, un vièi ome e sa sorre, tout soulet em’un chin e tres cat. Plus ges de galino, plus ges de cabro, èron trop vièi pèr n’en teni.
Soulet, tóuti dous, dins aquel oustalas, aurias pouscu crèire que vivien ensèn. Que noun ! I’avien counta, au vilage, que s’èron leva la paraulo un jour que lou chin de l’Ernestou avié empassa uno galino de la Fineto. S’èron leva la paraulo, e pèr toujour. Acò fasié… ? Oh, fasié talamen tant de tèms… Lou jouine medecin se rapelavo plus, tout pichot deja, èro ansin. Vint an, de segur mai !…
Tout à-n-un cop ausis darrié d’un cade, uno voues que lou sono :
– Moussu, moussu, me poudrias pas ajuda ? I’a tres jour que li contro-vènt de moun fraire soun barra, i’es belèu arriba quicon. Siéu souleto, ai pas la forço d’escranca la porto. Se vous plais, moussu…
Segur que l’anavo ajuda, lou Pèire ! Pamens chifravo… Vint an emai mai que se viravon l’esquino dins un oustau coupa en dous. Quàuqui brico, un pau de gip e vaqui, se vesien plus, s’ausissien plus, èron countènt… Vint an emai mai… e vuei, la Fineto que s’inquieto de soun fraire. Curious…
Pèire ié douno lou bras e l’ajudo camina dins li caiau e li róumi. L’ajudo, mai, i’a de tèms qu’a plus fa autant d’esfors la Fineto. Arribado au mas, pòu plus faire avans. S’assèto sus lou buto-rodo, just en fàci de la crous de pèiro.
Pèire passo soulet lou pourtau…
Que fai bon aqui, que fai fre dins aquesto cour souloumbrouso e barrado coume uno clastro. La grosso figuiero, un pau de moufo : un autre mounde !
Mounto lèu lis escalié moufu e s’embrounco dins un cors agroumeli. La Fineto… La mort remounto bèn à dous o tres jour…
Pèire coumprèn plus. S’entorno e sort en courrènt vers lou bon soulèu de Diéu. A besoun de revèire la lus, de senti li pèiro caudo e la ferigoulo.
Sus lou buto-rodo, plus degun.
Au pèd de la crous de pèiro, un vièi ome barbassu e sourrisènt lou regardo. Pèire lou counèis pas, mai a besoun de parla en quaucun :
– Vène de trouba la Fineto morto dins lis escalié.
– Ah, elo tambèn ? ié vèn l’ome toujour sourrisènt.
– Elo tambèn ?…
– Vo, siéu soun fraire, l’Ernestou ; restave aqui, de l’autre coustat dóu mas, mai siéu mort i’a tres jour…
E lou vièi ome s’envai, à pichot pas, em’un risoulet.
– “ Pèire ! Pèire ! Ah, siés aqui, bèu bon Diéu ! Despièi uno ouro que te cercan de pertout, poudiés pas respondre ? ” Noun, Pèire poudié pas respondre. Alounga d’esquino au pèd de la crous, poudié plus respondre…

Peireto BERENGIER, Conte, 1998

Le Mas de Chabrier

C’était bon de cheminer au soleil, comme ça ! Il y avait si longtemps qu’il l’attendait, ce moment béni. Onze longs mois, onze mois dans la triste ville, et puis, enfin, depuis hier, le pays, le soleil, les herbes et les pierres. Il les aimait, ces sentiers rocailleux du plateau des Gras. Pays de cailloux, couvert à perte de vue de pierres blanches, de murets de pierres sèches et de pierriers.
C’était bon de cheminer au milieu des touffes de thym et de lavande. Avec les cades et les buis tout cela embaumait !
Maintenant le soleil cognait ; à part quelques cigales, le monde des bêtes était muet. Plus rien, il était tout seul, Pierre, tout seul, et il se gorgeait d’air, de soleil, de chaleur.
Une cheminée jaillissait entre deux cyprès. C’était le fameux mas, les Chabrier. Ils en avaient tellement parlé au village, mais jamais il n’était allé si loin. Enfin, pour la première fois, il allait le voir de près, ce mas.

Un gros mas, un mas gros comme tout un hameau, un mas que dix familles auraient habité à l’aise. Aujourd’hui, un vieil homme et sa sœur, tout seuls, avec un chien et trois chats. Plus de poules, plus de chèvres, ils étaient trop vieux pour s’en occuper.
Tout seuls, tous les deux dans cette grande maison, on aurait pu croire qu’ils vivaient ensemble. Eh bien non! On avait raconté, au village, qu’ils ne s’étaient plus parlé un jour que le chien d’Ernest avait dévoré une poule de Joséphine. Ils avaient cessé de se parler, et pour toujours. Cela faisait… ? Oh ! cela faisait tellement de temps. Le jeune médecin ne se rappelait plus ; tout petit déjà, c’était ainsi. Vingt ans, sûrement plus !...
Tout à coup il entend derrière un genévrier une voix qui l’appelle :
« Monsieur, monsieur, vous ne pourriez pas m’aider ? Il y a trois jours que les volets de mon frère sont fermés, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Je suis seule et je n’ai pas la force d’entrouvrir la porte. S’il vous plaît, monsieur… »
C’est sûr qu’il allait l’aider, Pierre ! Pourtant il réfléchissait… Vingt ans et bien plus qu’ils se tournaient le dos dans une maison coupée en deux. Quelques briques, un peu de plâtre, et voilà, ils ne se voyaient plus, ils ne s’entendaient plus, ils étaient contents… Vingt ans et bien plus… Et aujourd’hui Joséphine qui s’inquiète pour son frère. Curieux…
Pierre lui donne le bras et l’aide à cheminer dans la pierraille et les ronces. Il l’aide, mais il y a longtemps qu’elle n’a plus fait autant d’efforts, Joséphine. Arrivée au mas, elle ne peut plus faire un pas. Elle s’assied sur une borne, juste en face d’une croix de pierre.
Pierre passe seul le portail.
Qu’il fait bon ici, qu’il fait frais dans cette cour ombreuse et fermée comme un cloître. Le gros figuier, un peu de mousse : un autre monde !
Il monte vite dans l’escalier moussu et heurte un corps recroquevillé. Joséphine… La mort remonte bien à deux ou trois jours…
Pierre ne comprend plus. Il revient en courant vers le bon soleil de Dieu. Il a besoin de revoir la lumière, de sentir la pierre chaude et le thym.
Sur la borne, plus personne.
Au pied de la croix de pierre, un viel homme barbu et souriant le regarde. Pierre ne le connaît pas, mais il a besoin de parler à quelqu’un.
« Je viens de trouver Joséphine morte dans l’escalier.
- Ah, elle vraiment ? ajoute l’homme toujours souriant.
- Elle vraiment ?...
- Oui, je suis son frère, Ernest ; j’habitais ici, de l’autre côté du mas, mais je suis mort il y a trois jours… »
Et le viel homme s’en va, à petits pas, avec un petit sourire.

« Pierre ! Pierre ! Ah, tu es ici, bon Dieu ! Cela fait une heure que nous te cherchons partout, tu ne pouvais pas répondre ? » Non, Pierre ne pouvait pas répondre. Allongé sur le dos au pied de la croix, il ne pouvait plus répondre.

Pierrette Berengier, Contes, 1992.

bottom of page