top of page

MAGNA CONTROVERSIA , ANNO  2015,  DE HUMANIS LITTERIS DOCENDIS IN FRANCOGALLICA PUERORUM INSTITUTIONE

 

Sicut plerique ejus antecessores facere solebant, hodierna Publicae Institutionis puerorum ministra, Domina Najat Vallaud-Belkacem novam Collegii reformationem proponit. Adversus enim multas difficultates quae multos jam annos in Collegio (pars francogallicae scholae ubi discunt pueri inter undecim et quindecim annos nati) apparuerunt, reformatio necessaria videbatur ita ut discipuli magis et melius litteris studerent, ut veras firmasque cognitiones adipiscerentur, praesertim in externis et francogallica linguis. Non de omnibus partibus ejus consilii (quod nondum confectum videtur) loquemur, sed solum de propositis quae ad humanas litteras, graecam et latinam linguam, pertinent. 
 

Scilicet multos jam annos jure timere possumus cum vocabulum « reformationem » audiamus : quod non in melioribus, sed in deterioribus rebus faciendis adhibetur, sicut videre possumus in multis publicis officiis (Tabellario Cursu  publico officio, Telephonico Officio, valetudinario, etc.), et latius in laboratorum societatibus. Omnes enim reformationes effecerunt ut laboris condiciones duriores fierent, ut laboratores pauciores essent, ut pecunia cum damno utentium laboratorumque parci posset, denique ut divitiores fierent qui jam pecuniam detinebant.

 

Quod ad antiquas linguas pertinet, ministrae tamen verba metum demere volebant. Exempli gratia, illa affirmavit omnes discipulos latinam linguam discere posse a sexta classe (quae est prima classis in Collegio) in « Disciplinis actualibus interdiciplinariis » sicut vocat ministerium in inquinato officiali sermone (E.P.I : « Enseignements pratiques interdisciplinaires »). Resistentibus litterarum humanarum magistris, ministra affirmavit discipulos latinam et graecam linguas duas horas in septimana discere fore ut possint. ( Praeterea multos jam annos ei discipuli qui in Lycaeo (ultima parte coactae lege scholae) latinam aut graecam linguam discunt in baccalaureati probatione plura puncta accipere possunt, quae res discipulos ad latinam linguam discendam multum allicit. Ita, circa quingenta milia discipulorum latinam linguam, tam in collegium quam in Lyceo, in Francogallia nunc discunt.

 

Quae ergo omnia bene se habere videntur, sed re vera latina graecaque linguae in Francogallia fere moriturae sunt. Quid est de « E.P.I. » ? In his rebus gestis, latina lingua in concursu erit cum aliis disciplinis (francogallica lingua, historia, geographia, de naturā cognitionibus et aliis) ; non solum is concursus inter disciplinas simultates inter magistros accendet ut plures melioresque discipulos sibi attrahant, sed etiam discipuli disciplinas quae sibi videbuntur illecebrosiores eligere poterunt. Quidcumque id est, latina disciplina nihil aliud erit quam (suspicio ) color/ umbra   latini cultûs sine vera linguae ipsius cognitione, tamquam si quidcumque sine labore disci possit. Alioquin eadem simultas in Lycaeo cerni potest : cum horarum doctrinarum omnium numerus quotannis minuatur, inter magistros est dividendus, Lycaei rectore postremo decernente : quod est latinae linguae vel graecae pondus, contra pondus mathematicarum, vel britannicae linguae, vel aliarum  nunc maxime placentium disciplinarum (e.g : « Diuturnum Incrementum », « Développement durable »)  Res tam patet ut fere nullus magister in linguis latina vel graeca jam institui possit : (concursus) publica probatio ad eos instituendos prope exstinguitur.

 

Ita ministra et ejus officiales intermittere disciplinam saeculis traditam constituerunt. Immo non instituerunt, sed res ipsas sic se habere passi sunt : facilius videtur favere ei linguae quae nunc praevalet, britannicae, quae nunc non linguae scriptorum et poetarum est , sed inquinatae americano-britannicae linguae aeroportuum et (venditationis) mercatoriorum praeconiorum   ; praeterea parentes ferme cupiunt liberos suos disciplinis studere « utilibus », discipuli ipsi saepe (rogant)  in dubio sunt  quo latina disciplina eos ducat ; et ceteri magistri indignantur collegas suos latinam linguam tam paucos discipulos docere, cum illas horas dare possint iis qui disciplinas vere praecipuas doceant. Praesertim, Rei Publicae administratio gaudet quod tam magna pecunia parci possit evellendā disciplinā quae tot horas frustra consumit. Ea reformatio quoque facit ut pecuniariae sollicitudines ceteris iterum praevaleant !

 

At inanis inutilisque discipulis est lingua latina ? Videlicet octava pars vocabulorum francogallicorum a latinā linguā trahitur, et francogallica lingua una e neolatinis linguis est, sicut italica, hispanica, lusitanica, provincialis et dacoromanica. Itaque latina lingua cognita ad alias neolatinas linguas, praecipue francogallicam, discendas adjuvat tam de grammaticā quam de orthographiā et vocum significatione. Largiore modo quamlibet linguam cognoscere ad quascumque alias linguas discendas utile est, sicut fit de fidibus et tibiis.( ?)

 

Praesertim humanae litterae necessariae nobis videntur propterea quod in cultus nostri fundamento versantur : non quod natura nostra et Antiquorum eaedem sint, sed quod aliquod spatium inter nostrum cultum et Romanorum Graecorumve interest : cum nobis propinqui antiqui cultus sint sermonibus, locis, monumentis relictis, ita tamen longinqui a nobis quoque sunt ut nonnullos antiquos mores miremur et aliquando indignemur : quid de servitudine, de mulierum condicione, de cruentis ludis, etc. censeamus ? Nonne hoc est aptum initium quo pueri noverint quid sit alter cultus et alteritas ? Antiqui ipsi mores suos in judicium vocabant, seu in philosophicis operibus, ut fecit Seneca aut controversiae inter diversas sectas, seu in theatro a Graecis inventum ubi civitatis controversiae in actoribus et vividis sermonibus incarnentur. Denique, nonne antiquae religiones multis deis praeditae ostendant quomodo aliena fides accipiatur, cum hodiernae religiones plerumque alias negent eisque bellum inferant ?

 

Praeterea, antiquae linguae cognitae multa egregia opera nobis praebent : illa opera per se pulchra sunt, seu in poesiā si memoramus Homerum, Theocriten, Vergilium, Lucretium et tot alios, seu in theatro cum tribus illis Graecis poetis, vel Terentio et Plauto, seu in orationibus Demosthenis vel Ciceronis. Tam multa exempla memorari possunt ut inutile videtur pergere. Omnes vero illi scriptores scribunt in linguis propinquioribus nostrae, quae habent aliquid familiare, sed etiam ita diversis ut ei discipuli quibus francogallica lingua non sit patria lingua bene succedere in antiquis linguis discendis possint. Ideo illa disciplina non est ad paucos eruditos destinata, sed efficere potest ut etiam pueri ex alienā origine bene succedant. Ad quod non est satis docere nonnullas superficiales notiones de antiquis cultibus et moribus, sicut a multis annis ferunt reformationes, sed necesse est discipulos linguam in omnibus partibus firme cognovisse.

 
 

Hae cogitationes omnes se referunt in id unum, quod reformationes petunt deminutionem impensarum,  demendis iis disciplinis quae « inutilia » habentur, paulum augendis opibus iis disciplinis quae « utilia » ducuntur (ars informatica, americano-britannica lingua…). Quid autem inanius quam istud discrimen inter « utile » et « inutile » ? Nam saepe quod videtur « utile » celeriter doceri potest primo labore, saepe quoque paucis post annis eae disciplinae non jam florent aliisque supponuntur. Quae contra, si discendis antiquis linguis ab hac aetate paulum recedemus, si quod intervallum ponemus inter tempus  praesens et nostras cognitiones, poterimus melius et altius cogitare tam de praesenti tempore quam de antiquitate : nonne est maxima utilitas scholae, facere ut de vita nostra cogitemus,…..quod potentes sollicitare potest.

 

 

SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ANCIENNES DANS L’EDUCATION NATIONALE FRANҪAISE

 

Comme la plupart de ses prédécesseurs, l’actuelle Ministre de l’Education, Mme N. Vallaud-Belkacem propose une nouvelle réforme du Collège. Face aux nombreuses difficultés qui sont apparues au Collège (partie de l’Ecole français où étudient les enfants entre 11 et 15 ans), une réforme semblait nécessaire de façon que les élèves étudient plus et mieux, qu’ils acquièrent des connaissances plus sûres et plus solides en particulier dans les langues étrangères et en français. Nous ne parlerons pas de tous les aspects de cette réforme (qui ne semble pas encore bien au point), mais seulement des projets qui touchent aux langues anciennes, latine et grecque.

 

Bien sûr, depuis quelques années nous pouvons éprouver des craintes en entendant le mot « réforme », parce qu’il ne s’applique pas à l’amélioration, mais à la détérioration de la situation, comme nous pouvons le voir dans de nombreux services publics (la Poste, le téléphone, l’Hôpital…) et plus largement dans le monde du travail. Toutes les réformes en effet ont fait en sorte que les conditions de travail deviennent plus dures, que les travailleurs soient moins nombreux, que de l’argent soit économisé aux dépens des usagers et des travailleurs et qu’enfin deviennent plus riches ceux qui détenaient déjà les richesses.

Pour ce qui est des langues anciennes pourtant la ministre a voulu balayer les craintes. Elle a affirmé par exemple que tous les élèves pouvaient apprendre le latin à partir de la sixième (première classe du Collège) dans les Enseignements pratiques interdisciplinaires, selon le jargon officiel du ministère. En outre depuis de nombreuses années, les élèves qui apprennent le latin ou le grec au Lycée (dernière partie de l’école obligatoire) peuvent recevoir des points supplémentaires à l’examen du baccalauréat, ce qui attire beaucoup les élèves pour étuduer le latin. Ainsi environ 500 000 élèves étudient le latin en France tant au Collège qu’au Lycée.

Tout semble aller bien, mais en fait le latin et le grec sont sur le point de mourir en France. Qu’en est-il des E.P.I. ?Dans cette activité, le latin sera en concurrence avec d’autres disciplines (français, histoire, géogeraphie, sciences de la nature, etc.) ; non seulement cette concurrence attisera les rivalités entre professeurs pour attirer à eux les meilleurs élèves en plus grand nombre, mais les élèves eux-mêmes pourront choisir les matières qui leur paraîtront les plus séduisantes. De toute façon, l’enseignement du latin ne sera rien de plus qu’un soupçon de civilisation latine sans véritable connaissance de la langue elle-même, comme si on pouvait apprendre quoi que ce soit sans effort. Par ailleurs la même rivalité se voit au Lycée : comme les heures d’enseignement diminuent chaque année, elles doivent être réparties entre les différentes matières, le proviseur décidant en dernier recours : quel est le poids du latin et du grec face aux maths, à l’anglais ou d’autres matières à la mode (« Développement durable ») ? C’est tellement clair que presque aucun nouveau professeur de langues anciennes ne peut être formé : le concours est quasiment supprimé.

Ainsi la ministre et ses fonctionnaires ont décidé de mettre fin à un enseignement transmis par les siècles. Ou plutôt, ils n’ont pas décidé, ils ont laissé faire les choses ; il paraît plus simple de favoriser la langue qui prévaut actuellement, l’anglais, non la langue des écrivains et des poètes mais un anglo-américain dégradé des aéroports et de la publicité. De plus les parents désirent fortement que leurs enfants apprennent des matières « utiles » et les élèves eux-mêmes se demandent où va les mener l’étude des langues anciennes; les autres professeurs s’indignent que leurs collègues enseignent du latin à si peu d’élèves alors que ces heures pourraient être accordées à ceux qui enseignent des matières vraiment importantes. Surtout l’Administration se réjouit de pouvoir économiser tant d’argent en supprimant une matière qui gaspille tant d’heures. Encore une réforme où prévalent les préoccupations financières !

Mais la langue latine est-elle vaine et sans utilité pour les élèves ? Bien sûr 80% du vocabulaiure français vient du latin et le français est une langue romane comme l’italien, l’espagnol, le portugais, le provençal, le roumain. C’est pourquoi la connaissance du latin aide à l’apprentissage des autres langues romanes et principalement du français, aussi bien pour la grammaire que pour l’orthographe ou le sens des mots. Plus largement, connaître une langue est utile à l’apprentissage de n’importe quelle autre langue, comme pour les instruments de musique.

Surtout, les langues anciennes nous semblent nécessaires parce qu’elles sont à la base de notre civilisation, non parce que notre identité et celle des Anciens sont les mêmes, mais parce qu’il y a une distance entre notre civilisation et celle des Anciens : tout en étant proches de nous par la langue, la géographie, les monuments qu’elles ont laissés, les civilisations anciennes sont assez loin de nous pour que nous puissions nous étonner de leurs coutumes et nous en indigner parfois : que penser de l’esclavage, de la condition des femmes, des jeux ?... N’est-ce pas une approche convenable pour que les enfants apprennent ce qu’est une autre civilisation et l’altérité ? Les Anciens eux-mêmes ont mis en cause leurs coutumes, soit dans les œuvres philosophiques comme l’ont fait Sénèque ou les débats entre diverses sectes, soit au théâtre inventé par les Grecs, où les débats de la cité peuvent s’incarner dans des acteurs et des paroles vivants. Enfin les religions polythéistes anciennes ne montreraient-elles pas comment accueillir une croyance étrangère, alors que les religions actuelles la plupart du temps rejettent les autres et leur font la guerre ?

De plus la connaissance des langues anciennes nous offre de belles œuvres : celles-ci sont belles pour elles-mêmes, soit en poésie si nous rappelons Homère, Théocrite, Lucrèce, Virgile et tant d’autres, soit au théâtre avec les trois grands poèts grecs ou Térence et Plaute, soit dans l’art oratoire avec Démosthène et Cicéron. On peut mentionner tellement d’exemples qu’il semble inutile de continuer. Tous ces écrivains ont écrit dans des langues assez proches de la nôtre, qui ont quelque chose de familier, mais aussi assez différentes pour que des élèves dont le français n’est pas la langue maternelle puissent réussir dans l’apprentissage de ces langues anciennes. Ainsi cette matière n’est pas destinée à un petit nombre d’élèves cultivés, mais peut faire que des élèves d’origine étrangère réussissent. Pour cela il ne suffit pas d’enseigner quelques notions superficielles sur les civilisations anciennes, comme le comportent les réformes depuis plusieurs années, mais il faut que les élèves aient des connaissances solides dans tous les domaines de la langue.

 

Ces réflexions se ramènent à un point, à savoir que les réformes ont pour but de réduire les dépenses en supprimant des matières qui passent pour « inutiles », en augmentant les moyens des matières considérées comme « utiles » (infoirmatique, anglo-américain…). Pourtant quoi de plus vain que cette distinction entre « utile » et « inutile » ? Ce qui nous semble utile peut souvent être enseigné rapidement quand on prend un emploi, souvent aussi ces matières ne sont plus à la mode après quelques années et sont remplacées par d’autres. Au contraire, si nous prenons un peu de recul par rapport à notre époque en apprenant les langues anciennes, si nous mettons une distance entre le présent et nos connaissances, nous pourrons réfléchir mieux et plus profondément aussi bien à notre temps qu’à l’Antiquité : n’est-ce pas la principale utilité de l’école, de faire réfléchir au monde qui nous entoure, ce qui peut inquiéter les pouvoirs établis ?

  

De meā vitā notula

 

Natus sum Nicaiae, in illa antiqua Graeca civitate ubi circa viginti annos mansi et quo interdum redeo cum uxore quoque Nicaiae nata ; ibi audivi parentes et vicinos inter se Provinciali linguā loquentes, quod ad alienas linguas discendas me attraxit. Ita in Lyceo latinam graecamque linguas didici, et sine magistro notitias aliquas germanicae et sarmaticae etiam sericae linguarum adeptus sum. Magister fui linguarum francogallicae latinaeque Augustoriti Lemovicum * primum, deinde Andutiae** apud Cevennas, postea Arausione***, denique Insulae Sorgensis**** ubi cursum meum desivi. E quo tempore emeritus sum, horti cultui studeo, et deambulationibus inter montes et campos Vallis Clausae, et scilicet latinae linguae assidue colendae.

 

*Limoges

** Anduses

***Orange

****Isle sur la Sorgue

 

Nunc pro sarmatica russica simplicius dici solet,

Pour chinois , ça se cherche encore : ser-is, sericus, sinensis, sinus et  sinicus que je préfère

La Chine : Sina ; Sinae et on trouve même carrément : China-ae

bottom of page